Том 7 (fb2)

Леся Українка
Зібрання творів у 12 томах [uk] - 7
Том 7 [Прозові твори, перекладна проза] [uk] 4M, 457 с.

Добавлена: 06.09.2013

Аннотация

У сьомому томі Зібрання творів Лесі Українки у 12-ти томах вміщена оригінальна й перекладна художня проза письменниці. Це найповніше на сьогодні зібрання прозових творів та прозових художніх перекладів Лесі Українки. Так, зокрема, тут вперше друкується оповідання «Врагп», пізніша редакція VI—VII розділів оповідання «Жаль», план окремих розділів цього ж твору, план оповідання з умовною назвою «Турчин і вірменочка».
Зібрання творів Лесі Українки у дванадцяти томах здійснюється за Постановою Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 17 липня 1970 р. «Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки». До цього Зібрання входять поетичні, драматичні, прозові, літературно-критичні і публіцистичні твори письменниці, а також переклади, записи народної творчості, листи.
Дане видання є науково-критичне, розраховане на широке коло читачів. Порівняно з попереднім десятитомним виданням 1963—1965 pp., воно доповнене новими матеріалами, зокрема перекладами, статтями, записами народної творчості та листами. Принцип розташування матеріалу у виданні — жанрово-хронологічний: т. 1 — поетичні твори; т. 2 — поеми і поетичні переклади; тт. 3—6 — драматичні твори; т. 7 — прозові твори, перекладна проза; т. 8 — літературно-критичні та публіцистичні статті; т. 9 — записи народної творчості. Пісні з голосу Лесі Українки; тт. 10—12 — листи.
В основу подачі текстів кладуться останні редакції прижиттєвих публікацій, підготовлених до друку самою письменницею.
Не друковані за життя Лесі Українки твори подаються за автографами. Тексти супроводжуються історико-літературним та реальним коментарем У примітках наводяться лише важливіші з початкових редакцій і варіантів, головним чином окремі строфи, опущені поетесою з остаточного тексту, чи такі, що зовсім не друкувалися. Тексти подаються за сучасним правописом із збереженням всіхморфологічних та лексичних особливостей мови письменниці.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X